Error 2606 : Unable to perform the job because one or more of the selected objects are locked by another job

clip_image002_719d79ee

System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 ortamında sanal sunucuların operasyonel işlemleri sırasında Encounter Error Message 206:Unable to perform the job because one or more of the selected objects are locked by another job hatası ile karşılşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda hangi job’ın bu hataya sebep olduğu bulup o job’ı sonlandırabilirsiniz. Virtual Machine Manager konsol üzerinde Powershell ekranını açalım.

image_thumb1

Powershell ekranında aşağıdaki komutu kullanarak şu anda devam eden işlemi bulabilirsiniz.

$Job = Get-SCJob | where { $_.Status -eq “Running” }

Devam eden işlemleri sonlandırmak içinde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

$Job | Stop-SCJob

Faydalı Olması Dileğiyle …