How to Remove Management Server on System Center Operations Manager 2012 R2

Bu yazımda sizlere System Center Operations Manager ortamında bulunan sunucunuzdan Management Server rolünü nasıl kaldıracağınızdan bahsedeceğim. İlk olarak Operations Manager konsolu üzerinden kaldırma işlemine başlayalım.  Operations Manager konsolunu açıp Administration bölümüne geçelim. Karşınıza gelen Management Servers ekranı içerisinden ortamdan kaldırmak istediğiniz Management Server’ı seçip sağ tıklayıp “Delete” seçeneğini seçelim. “Confirm Delete Management Server” penceresinde Yes seçeneğini seçip işlemlerimizi tamamlayalım.

Son olarak ise Management Server rolünü taşıyan sunucuya bağlanıp sırasıyla “Control Panel-Programs-Programs and Features” içerisinde “System Center Operations Manager’ı” seçip Uninstall butonuna tıklayalım.

Karşınıza gelen Operations Manager Setup ekranında “Remove a Feature” seçeneğini seçip ilerleyelim.

2

Select features to remove bölümünde sunucu üzerinden kaldırmak istediğiniz feature’ları seçip ilerleyebilirsiniz. (Ben bu ekranda sunucu üzerinde yüklü olan Management Server ve Operations Console bileşenlerini seçip ilerliyorum.) İlgili feature’ları seçtikten sonra Uninstall butonunu kullanarak kaldırma işlemini başlatabilirsiniz.

3

4

5

Faydalı Olması Dileğiyle ….

Reklam

Operations Manager Failed to connect to server (Event ID 26319)

Bu yazımda sizlere “Operation Manager failed to connect to server” hatasının neden kaynaklanabileceği ve hatanın üstesinden nasıl gelebileceğinizden bahsedeceğim. System Center Operations Manager 2012 R2 konsolunu açtığınızda aşağıdaki gibi bir hata mesajı ile karşılaşırsanız sakin paniğe kapılmayın:)

1

Hata mesajını dikkatli incelediğinizde System Center Operations Manager 2012 R2 kurulumunun 180 gün’ü geçtiğini ve ürünün değerlendirme süresinin dolduğunu eğer kullanmaya devam etmek isterseniz sürümü yükseltmeniz gerektiğini belirtiyor.

Operations Manager deneme sürümünü yükseltmek için ilk olarak Microsoft tarafında geçerli bir ürün anahtarınızın olması yeterli bir durum.

İlk olarak sunucu üzerinde Windows Powershell’e sağ tıklayıp “Run as Administrator” seçeneğini seçelim. Sıra ile aşağıdaki komutları girelim.

Import-Module Operations Manager

Set-SCOMLicense -ProductId “Key”

2

3

İlgili komutları girdikten sonra System Center Data Access servisini restart etmelisiniz. Daha sonra gönül rahatlığıyla System Center Operations Manager 2012 R2 konsolunu açabilirsiniz.

4

Faydalı Olması Dileğiyle …

Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable

Bu yazımda sizlere geçen günlerde karşılaştığım ufak bir sorunu ve bu sorunun nasıl üstesinden geleceğinizden bahsedeceğim.

Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable

System Center Operations Manager 2012 R2 üzerinde agent dağıtımı yaparken konsol üzerinde “Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable ” mesajı ile karşılaştım. Böyle bir hata ile karşılaşırsanız kontrol etmeniz gereken belli başlı parametreler vardır. Bunlar ;

-ICMP ve NETBIOS erişimlerinin Firewall tarafından engellenip engellenmediği

-RPC servisinin durumu

-DNS çözümleme işlemi (Agent’ı dağıtacağınız sunucunun NETBIOS yada FQDN olarak adının çözümlenip çözümlenmediği)

-Agent kurulacak olan sunucu üzerinde WMI servisinin durumu

-Agent kurulacak sunucu üzerinde lokal admin haklarına sahip olunması

-Agent dağıtan makinenin network üzerinden agent dağıtacak sunucuya \\Servername\c$ olarak erişip erişmediği

ve son olarak aşağıda belirtilen portların açık olması gerekmektedir.

Port or Service Name Port Number Protocol Type
RPC Endpoint Manager 135 TCP/UDP
RPC/DCOM High Ports(2008 OS) 49152-65535 TCP/UDP
RPC/DCOM High Ports(2000/2003 OS) 1024-5000 TCP/UDP
NetBIOS name service 137 TCP/UDP
NetBIOS session service 139 TCP/UDP
SMB over IP 445 TCP
MOM Channel 5723 TCP/UDP

Faydalı Olması Dileğiyle …

System Center 2012 Agent Requirements for System Center 2012 R2

microsodt-system-center-2012-r2-product

Mevcut hangi sistemlere System Center 2012 R2 agent’ı kurulabilir hangi işletim sistemi versiyonlarının desteği bulunmaktadır. (System Center Virtual Machine Manager 2012 R2, System Center Operations Manager 2012 R2, System Center Data Protection Manager 2012 R2) Aşağıdaki linki kullanarak bu tür sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-US/library/dn281931.aspx

SCOM Ping Management Pack

Merhaba,

System Center Operations Manager ile agent kurmadan sadece donanımlara ping atmak için aşağıdaki management pack’i indirip kullanabilirsiniz.

1

Aşağıdaki linki kullanarak management pack’i download edebilirsiniz.

http://www.opslogix.com/download-ping-management-pack

Faydalı Olması Dileğiyle…

Export Grey Agents using Powershell on System Center Operations Manager

Merhaba aşağıdaki powershell scriptini kullanarak Operations Manager yapınızda grey health durumda bulunan sunucularınızı kolayca tespit edebilir ve sorunlarınızı hızlıca inceleyebilirsiniz.

1

#Import the OperationsManager module

Import-Module OperationsManager

#Define the output file

$file=”C:\Temp\GreyAgents.txt”

#Get the agent class and the each object which is in a grey state

$agent = Get-SCClass -name “Microsoft.SystemCenter.Agent”

$objects = Get-SCOMMonitoringObject -class:$agent | where {$_.IsAvailable –eq $false}

#Export each objet into a file

ForEach ($object in $objects){$object.DisplayName+ “,”+ $object.HealthState | Out-File $file -Append}

Faydalı Olması Dileğiyle…

AD General Response Monitor and AD Op Master Response Monitor on System Center Operations Manager

Merhaba,

Geçen Günlerde System Center Operations Manager konsolu üzerinde Domain Controller olan bazı sunucularımın üzerinden  “AD General Response Monitor”  ve “AD Op Master Response Monitor”  ile ilgili uyarı mesajları aldım. Konu ile ilgili olarak Internet’ten inceleme yaptığımda sorunla ilgili çözüm yoluna ulaştım ve bunu sizlerle paylaşma gereği duydum.

AD General Response Monitor and AD Op Master Response Monitor on System Center Operations Manager

System Center Operations Manager medyası içerisinden Helper Object, (Sunucunuz x86 bit mimarisine sahip ise) i386 klasörünün içerisindeki “oomads”  (Active Directory Helper) kurulumunu gerçekleştirip Health Service’i resetlediğinizde sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

2

Faydalı Olması Dileğiyle …

System Center 2012 Operation Manager Hyper V Management Pack

Adsız

System Center Operation Manager 2012, Windows Server 2012 Hyper V sunucuları izlemek için Management Pack yayınlandı. Aşağıdaki linki kullanarak ilgili Hyper V Management Pack yazılımını indirebilirsiniz.

http://hypervmpe2012.codeplex.com/

Hyper V Management Pack yazılımı ile Hyper V üzerinde çalışan  sanal makinelerin özelliklerini izleyebilirsiniz.

VMs Integration Services Version monitor

Hyper-V Replica Health Monitoring Dashboard and States

SMB Shares I/O latency monitor

Hyper-V Hypervisor Logical processor monitoring

Hyper-V Hypervisor Virtual processor monitoring

Hyper-V Dynamic Memory monitoring

Hyper-V Virtual Networks monitoring

NUMA remote pages monitoring

SLAT enabled processor detection

Hyper-V VHDs monitoring

Physical and Logical Disk monitoring

Host Available Memory monitoring

Stopped and Failed VMs monitoring

Failed Live Migrations monitoring

Bu yazılım paketi ile Hyper V üzerinde çalışan sanal makinelere ait  System Center Operation Manager içerisinde 17 adet unit monitor içermektedir. Performans odaklı, sanal sunucular için anahtar nokta denilebilecek metrikleri içermektedir.  %HyperVisor Run time, Dynamic Memory Pressure, NUMA and SLAT performance, SMB share latency, and Virtual Machine % Guest Processor and general VM health gibi değerleri içermektedir.

Hyper V Management Pack yazılımı 23 kural içermektedir. Özellikle raporlama için sunuculara ait performans bilgilerini toplamaktadır. Sanal Network ve depolama için performans verilerinin toplanmasını sağlar.