Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator Installation

Orchestrator ile günlük hayatta yaptığınız işleri otomatize edebilir ve belirli aralıklarla çalışan işlerinizi merkezi bir yerden yönetmenizi sağlayabilirsiniz. Bu işlemler için kullanıcılara Workflow platformu sunar. Mevcut Orchestrator yapısının içerisine Integration Pack kurulumları  sağlayarak, birbirinden bağımsız olan ürünler için runbook’lar oluşturmanızı sağlar.

Bu yazımda sizlere Microsoft System Center Orchestrator 2012 R2 kurulumundan bahsedeceğim. Orchestrator ürününü kurmadan önce bazı ön gereksinimler bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

-Windows Server 2008 R2 SP1 (Region English olmalı.)

-Windows 7 (x64/x86 only Runbook Designer Installation)

-Microsoft Silverlight

-Microsoft .NET Framework 3.5 or 4 SP1

-Internet Information Services (IIS)

-SQL Server 2008 R2 SP1 CU5 (Minimum)

-Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olmalı.

SQL Server için sadece Database Engine servisinin yüklü olması yeterlidir.

Kuruluma başlamadan önce System Center Orchestrator 2012 R2 ortamı için Windows Server 2012 R2 sunucu ve SQL Server 2012 SP1 üzerine kurulum yapacağım. Microsoft System Center Orchestrator 2012 R2 Domain Controller üzerine kurulmamalıdır.

Kuruluma başlamadan önce Orchestrator servisi için servis kullanıcı hesabı kullanacaksanız Group Policy içerisinde ilgili servis kullanıcısına “Logon as a Service” hakkı vermelisiniz. (Gpedit.msc->Computer Configuration->Windows Settigs->Security Settings->Local Policy-> User Right Assignments->Logon as a Service)

Tüm bu gereksinimlerden bahsettikten sonra sıra geldi Orchestrator ürününün kurulumunu yapmaya. Orchestrator medyasına sağ tıklayıp karşınıza gelen ekranda “System Center 2012 Orchestrator Setup” ekranında Install seçeneğine tıklayıp kuruluma başlayalım. Okumaya devam et

Reklam

Scorch Web Console Error Executing the Current Operation

Orchestrator 2012 R2 Web Console açılıdığında https://localhost:82 adresine tıklandığında aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz.

Orchestration_Web_Console

Error Executing the current operation [HttpWebRequest_WebExeption_RemoteServer] Arguments: NotFound Debugging resource strings are unavailable. Often the key and arguments provide sufficient information to diagnose the problem.

Internet Information Services uygulaması açılıp Application Pool içerisinden System Center 2012 Orchestrator Web Features seçeneği seçilir. System Center 2012 Orchestrator Web Features üzerine sağ tıklayıp Advanced Settings seçeneğine tıklayalım. Karşınıza gelen Generate Process Model Event bölümünden Identity kısmında Orchestrator veritabanına erişimi olan kullanıcı seçilmelidir. Seçilen kullanıcının adı ve şifresi girilmelidir. Tüm bu işlemlerden sonra iisreset komutu çalıştırılmalıdır.

Bu gibi durumlara genellikle Orchestrator ürünün yükseltimesi yada temiz kurulum yapılması durumunda gerçekleşir. Benim durumumda durum biraz farklı ürünü kurulum yaparken servis user hesabı kullanmak yerine normal bir user hesabı kullandım ve bu kullanıcı hesabının şifresi değiştiğinden dolayı böyle bir durum ile karşılaştım. Siz mutlaka şifresi değişmeyen bir servis hesabı kullanmalısınız.

Faydalı Olması Dileğiyle…

Runbook Server High Availability on System Center Orchestrator

Bu yazımda sizlere varolan Orchestrator ortamınız içerisine nasıl Runbook Server konumlandıracağınızdan ve Runbook sunucularınızı High Availability olarak nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim.

Hazırlanan runbook’un çalışmasında herhangi bir sebepten dolayı sorun oluşursa diğer bir runbook server üzerinde çalışması gerekir. Bu gibi durumlar için runbook sunucular arasında High Availability yapısının kurulması gerekir. Yeni sunucu kurulumu yaptıktan sonra mevcut Orchestrator yapınıza nasıl Runbook Server dahil edeceğinizden bahsedeceğim.

Deployment Manager ekranında Runbook Server üzerine sağ tıklayıp “Deploy New Runbook Server …” seçeneğini seçerek ilerleyelim.

Z Okumaya devam et

Orchestrator Health Checker

Bu yazımda sizlere System Center Orchestrator ortamlarınızda kullanabileceğiniz bir arac olan Orchestrator Health Checker aracından bahsetmeye çalışacağım.

Orchestrator Health Checker, System Center Orchestrator 2012 (RTM ve SP1) ortamında bulunan Runbook Sunucularınızın ve bu sunucularınızın içinde bulunan Runbook’ların  tamamının izlenmesine olanak sağlar. Çalışan veya kuyrukta bekleyen (queue) bütün runbook’larınızı görebilirsiniz. (Runbook Server başına) Runbook Server içerisinde bulunan Runbook Tree (Child, GrandChild Runbooks) yapılarını durdurabilirsiniz.  Administrative Task (Monitor Clear Orphan Runbooks, Customized Log Purge, Start All Monitoring Runbooks)’larınızı kolayca tek bir noktadan yapabilmenize imkan sağlar. Belirli bir tarihten sonra yaratılan, silinen yada değiştirilen runbook’larınız hakkında bilgi almanızı sağlar. Bunun gibi birçok özelliği tek bir noktadan kontrol etmenizi sağlar.

081813_1811_SystemCente1

Orchestrator Health Checker aracından bu kadar bahsettikten sonra sıra geldi varolan Orchestrator yapınıza nasıl entegre edeceğiniz hakkında kısaca bahsedelim. Orchestrator Health Checker kuruluma gerek duymaz. Kurulum yapılandırma dosyası araclığıyla sağlanır. (Application Config File)

Connection Strings içerisinde Orchestrator sunucunuzun ismini ve Orchestrator Veritabanınızın ismini yazmanız yeterli olacaktır.

<connectionStrings>

    <add name=”MyEnvironment_SCORCH_DB” connectionString= “Server=Orchestrator Server Name; Database=Orchestrator_Database_Name; Trusted_Connection=True;”/>

  </connectionStrings>

Konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://scorch.codeplex.com

Faydalı Olması Dileğiyle…

How to Cleared Orphaned Orchestrator Runbook Instances

Orchestrator Runbook’ları ile çalışırken Monitor Runbook yapılandırması yapabilirsiniz. İsteğe bağlı yada başka bir runbook’a bağlı olarak  çalışan (Invoke Runbook) runbook’lar sürekli olarak çalışmaktadırlar. Runbook Designer içerisinde Monitor Runbook’un Log sekmesini incelediğinizde aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşabilirsiniz.

Monitor-Runbook-Broken1

Monitor Runbook’un birden fazla instances’ı olabilir, fakat aktif olarak çalışan yalnızca bir tane olmalıdır. Monitor Runbook’un birden fazla Instances olma durumu “Orphaned Runbook Instances” olarak kabul edilir. Bu durum Runbook Servis’inin sorunları olduğunda veya servis çevrimdışı iken gerçekleşir. Servis çalıştığı anda tüm Monitor Runbook’ları tekrardan oluşacaktır. Runbook Designer üzerinde yerleşik olarak Log Purge fonksiyonu bulunmaktadır. Monitor Runbook durdurulduğunda tüm Orphaned Runbook Instances’ları temizleyecektir. Bununla birlikte günlüklerden herhangi birine dokunmadan onları temizlemek için daha kolay bir yol daha bulunuyor.

İlk olarak Monitor Runbook’ları durdurmalı daha sonra SQL Management Studio’ya logon olup Orchestrator Database’i üzerinde bulunduran sunucuya bağlanmalısınız.

Orchestrator Veritabanı içerisinde aşağıdaki sorgu çalıştırılmalısınız.

USE [Orchestrator]GO 

DECLARE @return_value int EXEC @return_value = [Microsoft.SystemCenter.Orchestrator.Runtime.Internal].[ClearOrphanedRunbookInstances] SELECT ‘Return Value’ = @return_value  

Sorguyu çalıştırdıktan sonra Monitor Runbook servisleri  tekrar aktif etmelisiniz. Tüm bu işlemlerden sonra Orphaned Runbook Instances’larınız silinecektir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.concurrency.com/blog/w/how-to-clear-orphaned-orchestrator-runbook-instanc

Faydalı Olması Dileğile…

Virtual Machine Manager Integration Pack Installation and Configuration on System Center Orchestrator

Bu yazımda sizlere System Center Virtual Machine Manager Integration Pack kurulumundan ve Orchestrator ile beraber nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. İlk olarak System Center Virtual Machine Manager Integration Pack aşağıdaki adresten indirmelisiniz.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39622

İndirilen Integration Pack’i Deployment Manager aracılığıyla ilk olarak register edilmeli daha sonra ise Runbook Server’lara deploy edilmelidir. Virtual Machine Manager Integration Pack, Windows Powershell  Remoting  kullanmakta olup  Orchestrator Runbook Server ve VMM Administration Console üzerinde bulunan  sunucu arasında konfigüre edilmelidir. Windows Powershell Remoting temel  olarak WinRM’e bağlıdır. İlgili sistemler arasında bağlantı kurulması WinRM ile sağlanmaktadır. VMM Administration Console kurulu olan sunucu üzerinde mutlaka Windows Powershell 2.0 kurulu olmalıdır. Windows Powershell 2.0 kurulu olup olmadığını kontrol etmek  istiyorsanız Run’ı açıp “Regedit” yazalım. Açılan Registry Editor içerisinde sırasıyla HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\ Powershell\1\ Powershell Engine altında Runtime Version değerinin 2.0 ile başladığını teyit etmelisiniz. Sunucular üzerinde Windows Remote Management bileşeninin kurulu olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

VMM Administration Console üzerinde bulunan sunucu ve Runbook Server üzerinde WinRM kurulu ve konfigüre edilmelidir. WinRM bileşeninin kurulu olup olmadığını anlamak için sunucu üzerinde Run’ı açıp “gpedit.msc” yazalım. Karşınıza gelen Local Group Policy Editor ekranında sırasıyla Local Computer Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components altında WinRM listelendiğinden emin olmalısınız.

Windows Remote Management Trusted Hosts Orchestrator Runbook Server’ın, VMM Administration Console’a bağlanmasını sağlayarak güvenliğin artırılmasını sağlar. Orchestrator Runbook Server üzerinde Local Group Policy Editor içerisinde sırasıyla Local Computer Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Remote Management\WinRM Client\Trusted Hosts enable edilmeli.

Açılan pencere içerisinde Trusted Host List içerisine VMM Administration Console’ı üzerinde  bulunduran sunucunun IP adresi veya sunucunun adı girilmelidir. Powershell Execution Policy RemoteSigned durumda olmalı. (Orchestrator Runbook Server ve VMM Administration Console üzerinde bulunduran sunucu yada VMM Server) Okumaya devam et

SCOtrace Orchestrator Trace Tool

scotrace

SCOtrace, Orchestrator log seviyesini arttırarak bir sorunu yeniden oluşturmanız için zaman sağlar. Ardından tüm log düzeylerini en düşük düzeye getirir. SCOtrace management sunucularda veya runbook sunucular üzerinde çalıştırılmalıdır. Kurduğunuzda yalnızca Orchestrator bileşenlerini izler. Log dosyalarının merkezi bir yerde toplanmasını sağlar.

Linkte verilen kod parçacığının uzantısını .txt yerine .cmd olarak değiştirip yetkili bir kullanıcı hesabı ile çalıştırmanız yeterli olacaktır.

SCOtrace aracı hakkında daha fazla hakkında bilgi almak isterseniz aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

https://blogs.technet.microsoft.com/jonjor/2013/06/14/scotrace-orchestrator-trace-tool/

Faydalı Olması Dileğiyle…

Orchestrator Trace Logs

orchestrator

Bu yazımda sizlere System Center Orchestrator 2012 üzerinde nasıl trace alacağınızdan bahsedeceğim.

Runbook sunucularda herhangi bir sorun durumunda ilgili modül ile ayrıntılı log alabilirsiniz. Varsayılanda tüm loglama işlemleri sunucuya ekstra yük binmemesi için minimum düzeyde tutulmuştur. Log seviyesinde bu seviyeyi arttırmak için aşağıdaki registry ayalarını yapmalısınız.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\PolicyModule.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\RunbookDesigner.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\ RunbookServerMonitorService.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\RunbookService.exe

Loglevel seviyesini “7” değerine çıkarmalısınız.

Trace aldıktan sonra mutlaka bu değeri eski haline getirmelisiniz. Aksi taktirde sisteme ekstra bir yük biner. Aşağıdaki lokasyonlarda da ilgili log dosyalarını bulabilirsiniz.

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\

Management Service.exe\Logs

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\ Orchestrator\

RunbookServer MonitorService.exe\ Logs

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\

RunbookService .exe\Logs

Faydalı Olması Dileğiyle…

Orchestrator Runbook Throttling

System Center Orchestrator 2012 ile birlikte eş zamanlı olarak (aynı anda) çalışabilecek runbook sayısı belirlenmiştir. Eğer belirlenen değer aşılırsa Orchestrator içerisinde Policy Module loglarında hata mesajlarını görebilirsiniz. Buna ek olarak Runbook Designer konsol üzerinde de aynı hata mesajını görebilirsiniz. Daha önceden belirlenen bu değeri aspt.exe komut aracını kullanarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Öncelikle Runbook Server üzerinde aşağıdaki dizine gitmelisiniz. <SystemDrive>:\Program Files (x86)\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Management server dizinine eriştikten sonra aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

Herhangi bir Runbook Server üzerinde throttle değerini arttırmak için

aspt <RunbookServerName> <MaximumRunningRunbooks>

040114_2056_systemcente1

Bütün Runbook Server’lar üzerinde throttle değerini arttırmak için

aspt * <MaximumRunningRunbooks>

runbook

komutlarını kullanabilirsiniz. İlgili komutu girdikten sonra hangi komutu girdiyseniz sadece bir runbook server üzerinde ise o runbook server’da Orchestrator Runbook Service’ini restart etmelisiniz. Bütün Runbook sunucularda bu komut girildiyse tüm runbook sunucularda Orchestrator Runbook Service’ini restart etmelisiniz.

Faydalı Olması Dileğiyle…