Network Projects

Dhcp Relay Agent

RRAS-DHCP Relay Agent Project

LAN Routing

RRAS ile LAN Routing

PPTP-VPN

Static Route Yapılandırılması

DHCP-DNS Configuration Project

1- 3 Networkteki makinaya ve router’ın her interface’ine private network’ten birer subnet seçerek ip’leri ver.

2- Router’ı Router olarak ayarla. Server1’den Server2 ve Server3’e ping at.

3- Server1’i domain controller yap, Server2’yi domaine kat.

4- Server1’in kendi network’üne ip dağıtabilmesi için gerekli servisi kur.

5- Server3 makinasını Server1’in switch’ine (VMNET4) bağlayarak otomatik ip almasını sağla.

6- Server1’deki scope’ta ortalardan bir blok ip’nin verilmemesi ve verilen ip’lerin 1 gün boyunca kullanılmaması durumunda otomatik boşa çıkması için gerekli ayarı yap.

7- Server1’de Server3’e ortalardan bir ip verilmesi için gerekli ayarı yap. Server3’te ip’yi bırakıp tekrar al.

8- Server3’ü tekrar VMNET6’ya al.Server3’te otomatik ip almaya çalışıp alamazsa APIPA’yı kullanmak yerine şu an içinde bulunduğu subnet’ten bir ip’yi seçmesi için gerekli ayarı yap. IP’yi release edip tekrar alarak belirlediğin ip’yi alıp almadığını kontrol et.

9- Server1’in Server2 ve Server3’ün network’lerine ip dağıtabilmesi için gerekli ayarları hem router’da hem de Server1’de yap. Server2 ve Server3’ün Server1 üzerinden ip almasını sağla.

10- Domain’deki makinaların otomatik olarak “Personal” class’ını kullanarak ip istemeleri durumunda, Server1’in DNS olarak kendisini göstermesini, Personel olmayanlar için DNS olarak 10.5.0.10 ip’sini vermesini sağla.

11- Server2’nin class’ını “Personal” olarak ayarla. Server2 ve Server3 ip’lerini renew edip aldıkları DNS’leri karşılaştır.

12- Server1’in Client’lara ip teklif etmeden önce,ip’nin başkası tarafından kullanılmadığına emin olması için gerekli ayarı yap.

13- Server1’deki DHCP konfigürasyonunun yedeğini al. scope’lardan birini yanlışlıkla sil. aldığın yedeği kullanarak geri getir.

14- Server1’deki DHCP database’ini komut satırından optimize et.

15- Server1’deki DHCP’nin hangi ip’leri ne zaman ve kimlere verdiğini log dosyasından kontrol et.

16- Server2’ye statik ip vererek DHCP kur. Kendi network’ü için gerekli scope’u yarat. 80/20 kuralını kullanarak Server2’nin, scope’un %80’ini (ÖR:1-200 ARASI) , Server1’in %20’sini (ÖR:201-254 ARASI) dağıtması için scope’ları düzenle.

17- Server2’nin network’ündeki bir client ip istediğinde, relay agent’ın 5 saniye bekledikten sonra Server1’e paketi göndermesi için relay agent’ta gerekli ayarı yap.

18- Server3’ü Server2’nin network’üne bağlanıp ip’yi bırakıp tekrar al, ip’yi kimden aldığını kontrol et.

19- Server2’yi shutdown et.Server3’ün ip’sini bırakıp tekrar al,ip’yikimden aldığını kontrol et.

20- Server2’yi tekrar çalıştır.Server3’ü tekrar VMNET6 network’üne al ve o network’ten statik bir ip ver.

21- Server1’deki scope’larda ne kadar boş ip kaldığını Server’a sağ tuş ile kontrol et.

22- Server1’deki tüm scope’larda WINS ip’si olarak (Option’larda 44 numara) 1.1.1.1 ip’sinin verilmesini en kolay şekilde sağla. Scope’lardaki options’a bakarak hepsinde bu bilginin gözüktüğüne emin ol.

23- Server2’ye isim çözebilmesi için DNS kur.Server3’e DNS Server olarak Server2’yi göster.

24- Server1’de http://www.google.com ismini çözebilmek için gerekli ayarları DNS’te yap.25- Server2’ye google.com zone’un kopyasını al.26- Server1’de test.google.com kaydını ekle. Server2’deki zone’da kaydın hemen gelmesi için alışverişini kendin başlat,kaydı kontrol et.

27- Server1’deki google.com zone’unda bundan sonra değişiklik olduğunda Server2’nin hemen haberi olabilmesi için gerekli ayarı yap.Yeni bir kayıt ekleyerek Server2’de refresh edip kaydın gelip gelmediğini kontrol et.

28- Server1’de test.yahoo.com kaydını yarat. Server2’nin yahoo.com’un kayıtlarını, Server1 üzerinden çözebilmesi için gerekli ayarı yap.

29- Server3’te test.yahoo.com’a ping atarak çözüp çözemediğini kontrol et.

30- Server1’de test.yahoo.com kaydının ip’sini değiştir. Server3’ten tekrar ping atarak son ip’nin çözülmesini sağla.

31- Server1’de test.yahoo.com kaydının,soranların Cache’lerinde 10 dakika kalması için gerekli ayarı yap. Server3’ten kayda ping atarak Cache’ine bak. Time to Live değerinin 10 dakika olup olmadığını kontrol et.


32- Server3’ün her durumda (DNS’e ulaşsın/ulaşmasın) http://www.gmail.com adresini 88.88.77.66 ip’sine çözebilmesi için gerekli ayarı yap.

33- Server1’deki DNS konsolunda View-Advanced işaretli ise tekrar kaldır. 99.88.77.66 ip’sini mail.bilgeadam.com adresine çözebilmesi için gerekli reverse lookup zone’u yarat.Yarattığın zone içerisine gerekl ptr kaydını gir.

34- Server3 makinasında NSLOOKUP programını çalıştır. Sorguları Server1’e sormasını sağladıktan sonra 99.88.77.66 ip’sini sorarak hangi isme çözdüğünü kontrol et.

IIS(Internet Information Services)

Active Directory Project

1- Sanal Makinalarını Workgroup’taki hallerine Revert to Snapshot ile dön.

2- Klon1’de Dcpromo ile domain kurulumu için gerekli cevap dosyasını hazırla ve Dcpromo’yu kapat.

3- Cevap dosyasını Notepad ile açarak içerisinde gerekli düzenlemeleri yap.(SAFE MODE PASSWORD,REBOOT ON COMPLETION)

4- Hazırladığın Cevap Dosyasını kullanarak Klon1’e Domain’i kur.

5- Klon2’ye RODC yapabilmek için gerekli olan IFM data’sını Klon1’de yarat ve folder’ı Klon2’ye kopyala.

6- 2. Makinayı RODC yapmadan önce domain’de computer account’unu yarat.İşlem sırasında RODC yetkilileri adlı grubu bu RODC’yi kurabilecek ve yönetebilecek hale getir.RODC yetkilileri grubuna RADMIN adlı kullanıcıyı üye yap.

7- Klon2 makinasını IFM datasını da kullanarak RODC haline getir. Kurulum sırasında Administrator account’unu kullanma,kurulumu RADMIN ile yap.

8- RADMINS adlı bir OU yaratıp RADMIN kullanıcısını bu OU’ya taşı. OU’da RADMIN2 ve RADMIN3 adlı birer kullanıcı yaratarak bu kullanıcıların da RODC üzerinde tam yetki olmalarını sağla.

9- RODC yetkilileri grubu üyelerinin Password’lerinin RODC üzerinde Cache’lenmesi için gerekli ayarı yap.

10- Domain’de ADMIN1 adlı bir kullanıcı yaratarak Domain Admin yap.

11- RADMIN1 ve ADMIN1 adlı kullanıcıları ile RODC’ye logon ol. Klon1’den RODC’ye kimlerin logon olduğuna ve kimlerin Password’lerinin RODC üzerinde saklandığına bak .

12- Domain’de karmaşık Password zorunluluğunu iptal et.Min 1 karakterlik password’ler kullanılabilmesini sağla.

13- RODC yetkilileri grubu üyeleri için karmaşık ve min 10 karakterlik password zorunlu kılan Fine Grained Password policy yaratve uygula.

14- Password’u “1” olan USER1 adlı bir User yarat. RADMIN3 kullanıcısının Password’ünü RESET’leyerek “1” yapmaya çalış.

15- DSADD komutu ile TownCenter ve Besiktaş adlı birer OU yarat.TOWNCENTER OU’sunda MUHASEBE ve SATIS adlı birer OU daha yarat.

16- Bundan sonra Domain’e kattığın makinaların Computer Account’larının,makinalar adlı OU içerisine otomatik olarak gelmesi için REDIRCMP komutu ile ayarı yap.

17- \\10.5.28.200\Paylaşım\Server2003SP1.rar dosyasını kendine kopyala. D:\Sanallae\MASTER2003 adlı bir folder yaratıp dosyayı buraya extract et.

18- VMware’e Master 2003’ü ekleyerek D:\SANALLAR\2003-1 folder’ı altına 1 klon al,Master 2003’ü kapat, klon 2003’ü başlat.

19- Klon 2003’ü Domain’ine kat. Klon1’den Klon 2003’ün computer account’unun nereye gittiğini kontrol et.

20- Makinalar OU’sundaki Windows Server 2008’lere, aşağıdaki group policy ayarının etki etmesini sağla.

COMPUTER CONF -> POLICIES -> WINDOWS SETTINGS -> SECURITY SETTINGS -> LOCAL POLICIES -> SECURITY OPTIONS ->

INTERACTIVE LOGON: REQUIRE SMART CARD

21- Klon 2003’ü restart ederek Domain’deki ADMIN ile logon ol. GPRESULT komutu ile etki eden policy’lere bak. 20. Adımdaki policy’nin WMI FILTER yüzünden etki etmediğinden emin ol.

22- WMI FILTER’ı 2003’lere etki edecek şekilde değiştirip klon 2003’ü restart et ve policy ayarının etkisini test et.

23- Active Dirctory ADMINISTRATIVE CENTER’I kullanarak, TOWNCENTER\MUHASEBE ve TOWNCENTER\SATIS OU’larında TM ve TS adlı birer user yarat.USER’ları yaratırken departman bilgilerini de gir.

24- Departmanı MUHASEBE olan kullanıcları arat.Departmanı MUHASEBE olan kullanıcıları sık sık bulman gerektiğini düşünerek bu aramayı kaydet.

AD-DNS-RRAS-IIS Configuration Project

1- DC’ye kendi isminde bir domain kur ,APP1 ve NAS’ı Domain’e kat.

2- NAS’ı dışarıdan kendisine VPN ile bağlanabilecek ve içeridekileri dışarı çıkarabilecek şekilde ayarla.

3- Hem APP1 Hem APP2’den 10.5.26.200’e ping atabildiğine emin ol.

4- APP2 üzerinde www.soyadın.com şeklinde ulaşılabilecek bir web sitesi yap.

5- APP2 üzerindeki siteye ulaşmak için gereken DNS kayıtlarının yine APP2 üzerine kurduğun DNS Server’da durmasını sağla.

6- APP2 üzerindeki siteye private network’ten de ulaşılabilmesi için gerekli ayarları yap, APP1’den siteye git.

7- APP2 üzerindeki siteye dışarıdan da ulaşılabilmesi için 10.5.26.200’deki DNS Server’ı kullanarak gerekli konfigürasyonu yap.

8- APP2 üzerindeki siteye dışarıdan da ulaşılabilmesi için, NAS üzerinde gerekli ayarları yap.

9- Private networ’ünden ,başkalarının sitelerine ulaşabilmek için DC’deki DNS’te gerekli ayarı yap.

10- 9. Adıma gelmiş olan birinden, senin sitesine gitmesini iste.

11- 10. Adıma gelmiş birinin sitesine APP1 makinasını kullanarak git.General Projects

 

1- Server1 makinasına a.com adlı bir domain kur.

2- Server 2 ve Server3’ü Domain’e kat.

3- Server2’yi ,Server1 ve Server3’ü içerideki network’ten dışarıdaki network’e çıkabilmesini ve dışarıdakilerin VPN yaparak içeri girebilmesi için ayarla.

4- Server1 üzerine, içerideki makinaların ip alabilmeleri için gereken servisi kurup,ip havuzunu yarat.

5- Server2’yi ayarlarken ip dağıtımı konusunda static pool gösterdiysen,DHCP’den ip alması için ayarı değiştir.

6- İç Network’e ip dağıtan Serve1’in,ip ile beraber DNS,DG gibi bilgileride dağıtmasını sağla.Bunu zaten yaptıysan,ip alan makinalara 2. DNS Server olarak 192.168.1.3’ün de verilmesini sağla.

7- Server1 üzerinde ,Server 3 için her zaman 192.168.1.100 IP’sinin verilebilir olmasını sağla.

8- Server3’ün IP’sini otomatiğe çekerek hangi IP’yi aldığını kontrol et.

9- DHCP’nin, Personal klasını kullanan makinalara DG olarak 192.168.1.254’ü vermesini sağla.

10- Server3’ün klasını personel yaparak IP’sini renew edip DG’i kontrol et.

11- 192.168.1.200 – 192.168.1.210 arası IP’lerin verilmemesi için gerekli ayarları yap.

12- DHCP’nin verdiği IP’lerin,makina 2 saat boyunca geri gelmezse otomatik olarak boşa çıkmasını sağla.

13- Server4’ü VMNET4’e bağla.Server4’ün otomatik ip almaya çalışıp alamadığında 1.2.3.4 IP’sini kullanması için gerekli ayarı yap.

14- DHCP’de, Server4’e hiçbir durumda ip verilmemesi için gerekli ayarı yap.

15- Server4’ün IP’sini bırakıp tekrar al,aldığı ip’yi kontrol et.

16- DHCP’nin, IP teklif etmeden önce,teklif edeceği ip’nin kullanımda olup olmadığını kontrol etmesini sağla.

17- Domain’de DADMIN adlı bir user yarat,bu kullanıcının DHCP’nin konfigürasyonunu değiştirebilmesi fakat makinada geriye kalan hiçbirşeyde dokunamaması için gerekli ayarı yap.

18- DHCP’de yaptığın ayarların ve scope’ların yedeğini al.

19- Scope’u yanlışlıkla sil.Yedeği kullanarak geri getir.

19- Scope’ta ne kadar verilebilir ip kaldığını scope’a sağ tuş ederek kontrol et.

20- DHCP Server’ın bugün neler yaptığına log dosyasından bak.

21- Server3’ün IP’sini static yapıp DHCP kur.192.168.1.0 Network’ü için bir scope yarat.

22- Server1 üzerindeki scope’un,client ip istediğinde Server3’teki DHCP’den daha sonra teklif göndermesi için Scope’u ayarla.

23- Server1 üzerinde Server4 için yaptığı kısıtlamayı kaldır.

24- Server4’ün IP’sini tekrar bırakıp tekrar ip iste,hangi DHCP’den aldığını kontrol et.

25- Server3’ü shutdown et.

26- Server4’ün IP’sini tekrar bırakıp tekrar renew et,kimden ip aldığını kontrol et.

27- Server1 üzerindeki DNS Server’da www.test.com kaydının 192.168.1.11’e cözülebilmesi için gereken ayarı yap.

28- Server1 üzerindeki bu zone’un bir kopyasının Server3 üzerindeki DNS Server’da da durmasını sağla.Başka bir DNS Server istese de zone’un kopyasını alamasın.

29- Server1’deki test.com zone’unda herhangi bir değişiklik olduğunda,Server1 ‘in Server3’e hemen haber vererek değişikliği aldırmasını sağla.

30- Server1’deki test.com’da www2 adlı bir host kaydı girerek Server3’e gidip gitmediğini kontrol et.

31- Server3 üzerinde WEB, MAIL,FTP , DOSYA SUNUCUSU gibi özellikler olacağını düşünerek,kulanıcıların bu servislere her servis için ayrı bir isim kullanarak ulaşabilmelerini sağla ( WWW.A.COM , FTP.A.COM VS GİBİ). Server3’ün IP’si değiştiğinde her kaydı güncellemekle uğraşmamak için kayıt tiplerini ona göre seç.

32- Server4’ün IP’sini statik yaparak DNS olarak Server1’i göster. Server4’ten Server3’e ping atarak iletişimi test et.

33- Server3 üzerinde deneme.com adlı bir zone yarat,Zone içerisinde test1 adlı bir a kaydı yarat.

34- Server1’in sadece deneme.com’dan sorulan kayıtlar için Server3’e danışmasını sağla.

35- Server4’ten test1.deneme.com’a ping atarak hangi ip’ye çözdüğünü kontrol et.

36- Server3’teki test1.deneme.com kaydının ip’sini değiştir.Server4’ten tekrar test1.deneme.com ismine ping atarak çözdüğü ip’yi kontrol et.En son ip’ye çözebilmesi için gerekeni yaparak test et.

37- Server1’deki A.COM zone’undaki kayıtların, 15+15 gü boyunca kaydı giren makina tarafından update edilmemeleri durumunda,günde 1 yapılan otomatik kontrol sırasında silinmelerini sağla.

38- Server1’deki test.com zone’unda bulunan ve ileride yaratılacak kayıtların,soran kişinin cache’inde 1 dakika kalması için gereken ayarı yap.

39- Server4’ün client cache’i temizle,www.test.com kaydına ping atarak cache’ine bak ve kaydın TTL’ini kontrol et.

40- Server3 üzerinde deneme2.com adlı bir zone yaratıp içerisine birkaç host kaydı yarat,Server1’e bu zone’un kopyasını al

41- Server3’ü shutdown et.

42- Server1’deki deneme2.com zone’una kayıt girmek zorunda olduğunu düşünerek gerekli değişiklikleri yap,birkaç host kaydı gir.

43- Server3’ü tekrar başlat. Server3’teki deneme2.com zone’unun tekrar güncel hale gelmesi için gerekli ayarları yap.

44- Server1’in, kendisine gelen sorgular için C:\LOGLAR\DNS.LOG dosyasına log tutmasını sağla.

45- Server1 üzerinde , 192.168.1.0 subnet’indeki makinaların IP->ISIM kayıtlarını tutacak bir zone yarat.Zone’a,makinaların otomatik kayıt girmelerini engelle. Server1,2 ve 3 için gerekli kayıtları gir.

46- A.COM zone’unun yedeğini alabilmek için zone’u disk üzerinde depolanacak hale getir,dosyayı kopyala,tekrar eski haline getir.

47- DNS’in zone transfer ve sorguları için hangi port’lardan beklediğini google’dan bul.

48- Server4’e ,alternatif DNS olarak Server3’ü kullanması için gerekli ayarı yap.

Active Directory Configuration(Forest Trust-RODC-ADDC)

1-Router makinasını router yap.

2- DC1 adlı makinadan 192.168.2.1 , DC2 adlı makinadan 192.168.1.1’e ping atabildiğine emin ol.

3- Server1’den 192.168.2.1’e ping atabildiğine emin ol.

4- Server1’e a.com adlı bir domain kur.

5- Domain’de TOWNCENTER ve BESIKTAS adlı birer OU yaratıp içlerine birer user ve group oluştur.User’ları kendi yanlarındaki gruplara kat.

6- TOWNCENTER ve BESIKTAS OU’larına birer GPO bağlayıp çeşitli kısıtlamalar getir.

7- Domain’de karmaşık password zorunluluğunu kaldır.

8- DC1 adlı makinayı Domain’e üye yap.

DC1’i Domain Controller yapmadan önce Schema Master olan Server1’e2008 R2 dvd’sini tak.Komut satırı açarak dvd’deki SUPPORT\ADPREP folder’ına git

2003 64Bit ise;

ADPREP /FORESTPREP

ADPREP /DOMAINPREP /GPPREP

2003 32Bit ise;

ADPREP32 /FORESTPREP

ADPREP32 /DOMAINPREP /GPPREP

9- DC1’i Additional Domain Controller yap ve üzerinde DNS kur.

10- Server1’deki Domain Zone’unun DC1’e de gittiğine emin ol,DNS olarak kendisini göster.1

11- Server1’i DCPROMO ile Member Server’a düşürmek için gerekli hazırlıkları yap ve demote et.

Rolleri taşı , DNS olarak DC1’i göster , DCPROMO ile kaldır.

12- OU,USER,GROUP,GPO’lar,GC ve rolleri kontrol et.

13- Forest Functional Level’i 2008 R2’ye çek.

14- DC1’de SITE’ları ve SUBNET’leri AD.JPG dosyasına göre ayarla.

15- DC2’ye RODC kurulumu için gerekli Computer Account’unu DC1 üzerinde yarat.RODC Yetkilileri adlı bir grubun üyelerinin RODC’yi kurabilmelerini sağla.

16- DC1 üzerinde, RODC kurulumu için gerekli Active Directory Data’sını IFM kullanarak bir folder’a atıp ,DC2’ye kopyala.

17- RODC’yi IFM kullanarak,RODC yetkilileri adlı grubun üyesi olan bir user’ı kullanarak kur.

18- RODC’yi kaldır,yerine FULL DC kur.

19- DC2’nin kendi SITE’ına olabildiği kadar yetebilmesi için gereken tüm özellikleri kur.(DNS,GC)

20- DC1’de bir USER yaratıp DC2’ye gitmesi için replication’ı tetikle,User’ın DC2’ye gittiğine emin ol.

21- DC1’in ve DC2’nin TCP/IP ayarlarında DNS Server bilgilerini ortama uygun olarak güncelle.

22- DC1’i VMNET6’ya al.DCPROMO /FORCEREMOVAL ile demote et.

23- DC2’nin tek DC olarak tüm işleri yapabilmesi için gerekli işlemleri yap, DC1’in bilgilerini Active Directory’den sil.

24- A.com’da silinen objelerin kolayca geri alınabilmesi için Recycle Bin’i aktif et.

25- A.com’daki user’lardan birine departman,adres,company,country,grup üyeliği gibi birkaç değişiklik yap ve user’ı sil.

26- Sildiğin kullanıcıyı Recyle Bin’den geri alarak hangi özelliklerinin geldiğini kontrol et.

27- DC2’de Active Directory database ve log dosyalarını C:\WINDOWS\NTDS altından C:\ADDB , C:\ADLOGS folder’larına taşı.

28- DC1’i tekrar VMNET4’e al.

29- DC1’de B.com adında yeni bir domain kur. B.com’daki user’larına A.com’daki kaynaklara erişebilmeleri için gerekli ayarları yap. (Tersi olmayacak)

30- Server1’in A.com üyesi olarak düzgün çalışabilmesi için DNS ayarlarını güncelle. A.com’daki bir user ile logon olarak test et.

31- B.com’da Buser1 adlı bir user yaratıp bu user ile Server 1 makinasına logon ol.

32- DC2 üzerinde C:\TEST folder’ını paylaştırarak B.com’daki Buser1 kullanıcısına full control erişim hakkı ver.

33- A.com’daki user’lardan biri ile DC1’e logon olmaya çalış.

34- B.com’daki kullanıcıların logon olurken,UPN’de ,C.com domain’ini de kullabilmeleri için(USER@C.COM) gerekli ayarı yap.

37- B.com’da Buser2 adlı bir user yaratarak suffix olarak C.com’u seç.

38- A.com’la yapılan trust üzerinden C.com suffix’inin de kullanılabilmesini sağla.

39- Server1’de Buser2 @c.com ile logon olarak ayarı test et.Logofff ol.

40- B.com’dan A.com’a gelen kullanıcıların Domain Controller’dan direk ticket alarak geçmesi yerine,Admin’in kontrolünde geçebilmeleri için trust üzerinde gerekli ayarı yap.

41- Buser1 kullanıcısı ile Server1’e tekrar logon olmaya çalış.

42- Buser1’in Server1’e logon olabilmesi için gerekli izni vererek 41.adımı tekrarla.

43- Buser2 le Server1’e logon olmaya çalış.

Active Directory Migration

1- Server1,Server2003 ve Server2’yi Snapshot’larına geri dön. (Workgroup)

2- Server2003’e a.com adında bir domain kur.

3- Domain’de TownCenter ve Besiktas adlı 2 OU,içlerine de birer grup ve user yarat. User’ları kendi gruplarına kat.

4- Domain’de Karmaşık Password ayarını iptal et. TownCenter ve Besiktas’a birer GPO bağlayarak çeşitli kısıtlamalar getir.

5- Server1’i açarak Domain’e kat.

6- Server1’i Additional Domain Controller yap.

7- Server2003’ü kaldırmak için gerekli hazırlıkları yap.

8- Server2003’ü Dcpromo ile kaldır.

9- Forest Functional Level’ı 2008 R2’ye çek.

10- 2003 Domain’deki herşeyi gelip gelmediğini kontrol et.

 

1- 3 Networkteki makinaya ve router’ın her interface’ine private network’ten birer subnet seçerek ip’leri ver.2- Router’ı Router olarak ayarla. Server1’den Server2 ve Server3’e ping at.3- Server1’i domain controller yap, Server2’yi domaine kat.4- Server1’in kendi network’üne ip dağıtabilmesi için gerekli servisi kur.

5- Server3 makinasını Server1’in switch’ine (VMNET4) bağlayarak otomatik ip almasını sağla.

6- Server1’deki scope’ta ortalardan bir blok ip’nin verilmemesi ve verilen ip’lerin 1 gün boyunca kullanılmaması durumunda otomatik boşa çıkması için gerekli ayarı yap.

7- Server1’de Server3’e ortalardan bir ip verilmesi için gerekli ayarı yap. Server3’te ip’yi bırakıp tekrar al.

8- Server3’ü tekrar VMNET6’ya al.Server3’te otomatik ip almaya çalışıp alamazsa APIPA’yı kullanmak yerine şu an içinde bulunduğu subnet’ten bir ip’yi seçmesi için gerekli ayarı yap. IP’yi release edip tekrar alarak belirlediğin ip’yi alıp almadığını kontrol et.

9- Server1’in Server2 ve Server3’ün network’lerine ip dağıtabilmesi için gerekli ayarları hem router’da hem de Server1’de yap. Server2 ve Server3’ün Server1 üzerinden ip almasını sağla.

10- Domain’deki makinaların otomatik olarak “Personal” class’ını kullanarak ip istemeleri durumunda, Server1’in DNS olarak kendisini göstermesini, Personel olmayanlar için DNS olarak 10.5.0.10 ip’sini vermesini sağla.

11- Server2’nin class’ını “Personal” olarak ayarla. Server2 ve Server3 ip’lerini renew edip aldıkları DNS’leri karşılaştır.

12- Server1’in Client’lara ip teklif etmeden önce,ip’nin başkası tarafından kullanılmadığına emin olması için gerekli ayarı yap.

13- Server1’deki DHCP konfigürasyonunun yedeğini al. scope’lardan birini yanlışlıkla sil. aldığın yedeği kullanarak geri getir.

14- Server1’deki DHCP database’ini komut satırından optimize et.

15- Server1’deki DHCP’nin hangi ip’leri ne zaman ve kimlere verdiğini log dosyasından kontrol et.

16- Server2’ye statik ip vererek DHCP kur. Kendi network’ü için gerekli scope’u yarat. 80/20 kuralını kullanarak Server2’nin, scope’un %80’ini (ÖR:1-200 ARASI) , Server1’in %20’sini (ÖR:201-254 ARASI) dağıtması için scope’ları düzenle.

SA3-5101 PROJECT

1- Vmware’deki Sanal Makinalarını sil

2- Gerçek makinandan dcpromo ile Domain’i kaldır

3- Gerçek makinandan DNS’i kaldır

4- Gerçek makinandan Vmware programını uninstall et

5- Gerçek makinanda Device Manager açarak Microsoft Loopback’i uninstall et

6- \\10.5.26.32\vmware’den vmware’i tekrar kur

7- \\10.5.26.32\paylasim\server2003-sp1.rar dosyasını kendine kopyala

8- 7. adımda kopyaladığın rar dosyasını en çok boş yer olan partition’ına 2 folder yaratıp 2 kere extract et

9- Extract ettiğin makinaları Vmware’e ekleyip 2 makinayı da aç

9,5- Makinaların Ethernet Kartlarının Bridged olduğuna emin ol

10- 2 Makinana da sınıftan birer statik ip verip 10.5.26.32’ye ping at

11- Makinalardan bir tanesine yeni Domain kur

12- Diğer makinayı kurduğun Domain’e kat

13- Gerçek makinanda DHCP’yi kaldır

14- DC makinanda yapmayı planladığın web sitesine http://www.ismin.com şeklinde ulaşılabilmesi için gerekli ayarları DC DNS’te yap

15- Yanındakinin web sitesine de ulaşabilmek için DC’deki DNS’te gerekli ayarları yap, DNS’inin yan tarafın kayıtlarını bilmek yerine lazım olduğunda sormasını sağla

16- Yanındaki Domain’in DNS’teki kayıtlarının bir kopyasının senin DC DNS’inde durmasını sağla

17- DC makinana Add Remove Windows Components’tan Application Server’ı kur

18- DC’de c:\web adlı bir folder yarat.Folder içerisine index.htm adlı bir dosya yarat.Dosyayı notepad ile açarak içerisine herhangi birşey yazıp kaydederek çık.

19- Control Panel – Administrative Tools – Internet Information Services’ı aç

20- Web sites – Default web site – Properties ‘i aç. Home dir tab’ına giderek browse ile c:\web folder’ını göster.

21- DC’de internet explorer açarak http://www.ismin.com şeklinde web sitene ulaş (proxy ayarı yapmamış olman gerek)

22- Domain üyesi 2. makinadan da aynı siteye git

23- Yandaki kişi web sitesini bitirdiyse onun web sitesine de hem DC hem de Client’ından ulaş

24- Yandaki makinanın DC’sine ve Client’ına isimlerini kullanarak ping at.

25- 10.5.26.32’ye remote desktop ile bağlanarak (console’a değil) kendi web sitenin o DNS tarafından da çözülmesi için gerekli ayarı yap.İşin bitince remote desktop bağlantını hemen kapat.

26- Kendi DNS’inin bilmediği herşeyi 10.5.26.32’ye sormasını sağla. sınıftaki herkesin web sitesine DC ve Client’ından gidip gidemediğini kontrol et.

27- DC ve Client’ını Vmnet5’e al. DC’den Client’a ping atarak son durumu kontrol et.

28- 192.168.x.0 network’ünü 20’şer Hostlu Subnet’lere ayırıp herhangi birini seçerek ilk son ip’leri hesapla.DC’ne seçtiğin bloktan ilk ip’yi ver.

28- DC’ne DHCP kur,28. Adımda bulduğun bloktan ip dağıtması için gerekli Scope’u yarat,Scope’ta DNS olarak DC’ni göster

29- Client IP’ni otomatiğe alıp DHCP’den IP alıp almadığını kontrol et

30- Client’a DG olarak bulduğun IP bloktaki son ip’yi vermek için scope’ta gerekli ayarı yap

31- DHCP’nin dağıttığı IP’lerin Client’larda 2 gün kalması için ayarla

32- Client’ı bu son değişiklikleri alması için gerekeni yapıp durumu kontrol et

33- DHCP’den Client’ın aldığı IP bilgisini kontrol et

34- Client’tan gerekli komutu vererek Dhcp’ye ip’yi kullanmak istemediğini belirt,DHCP’den durumu kontrol et

35- DHCP’nin,Client’a bloktaki ortadaki ip’lerden birini vermesi için gerekli rezervasyonu yap,Client’tan tekrar ip isteyerek aldığı ip’ye bak

36- DHCP’nin adım adım ne yaptığını bugünün log’larına bakarak kontrol et

37- DHCP Database’inin Backup’ını al,Scope’u yanlışlıkla silip Backup’tan geri getir.

38- DHCP Database’inin Offline Defrag’ını yap

39- Makinanın IP isterken “sanal” olduğunu belirtmesi durumunda,DHCP’nin IP verirken yanında WINS server bilgisini de (herhangi bir ip) vermesini sağla.

40- Client’ın IP isterken “sanal” olduğunu belirtmesi için gereken ayarı yapıp DHCP’den son değişiklikleri al,WINS bilgisinin gelip gelmediğini kontrol et.

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s