RedHat Ethernet Teaming (NIC Bonding)

Bonding, birden fazla network kartının tek bir network kartı gibi tanıtılması ve bağlantılardan birinin kopması durumunda erişimde kesinti olmaması durumudur. Farklı iki switch üzerinden gelen farklı iki ethernet bağlantısının tek bir ethernet altında toplanması işlemidir bonding. Switch ya da fiziksel ethernet kartlarından biri arızalandığında sunucu çalışmaya devam edecektir. Arayüzleri birleştirme işlemi sistemin ağ performansını arttırmak için yapılabileceği gibi, sistem üzerinde yedeklilik ve sürdürülebilirlik de sağlamaktadır. Bonding modülü Linux işletim sistemi çekirdeğindeki desteği ile beraber gelir. Bonding modülünün 6 farklı şekilde çalışma yapısı bulunur.

Mode=0

Round-Robin mantığı. Ethernet trafiği arayüzlere sırası ile gönderilir.Yük paylaşımı ve hata toleransı sağlar.

Mode=1

Active/Passive. Sadece bir arayüz aktif olur. Diğeri aktif arayüz çalışmazsa devreye girer. Hata toleransı sağlar.

Mode=2

(Kaynak MAC adresi XOR Hedef MAC adresi)%Arayüz sayısı

Her hedef için aynı arayüz seçilir. Yük paylaşımı ve hata toleransı sağlar.

Mode=3

Broadcast. Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir. Hata toleransı sağlar.

Mode=4

IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregiation. Ethernet’lerin çalışması için sürücülerin ethtool desteği olmalı. Switch üzerinde de 802.3ad ayarları yapılmalı.

Mode=5

Bu mod’da toplam yük her arayüzden kendi yüküne göre paylaşılır. Her arayüzün yükü hızına oranla ölçülür. Gelen trafik aktif ilk arayüz tarafından alınır. Eğer aktif arayüz çalışmazsa diğer arayüz aynı MAC adresi ile çalışmayı devreye alır. Sürücülerin ethtool desteği olmalıdır.

Mode=6

Hem giden hem gelen trafik için yük paylaşımı olur. IPv4 üzerinden gerçekleşir.

Okumaya devam et