How to Cleared Orphaned Orchestrator Runbook Instances

Orchestrator Runbook’ları ile çalışırken Monitor Runbook yapılandırması yapabilirsiniz. İsteğe bağlı yada başka bir runbook’a bağlı olarak  çalışan (Invoke Runbook) runbook’lar sürekli olarak çalışmaktadırlar. Runbook Designer içerisinde Monitor Runbook’un Log sekmesini incelediğinizde aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşabilirsiniz.

Monitor-Runbook-Broken1

Monitor Runbook’un birden fazla instances’ı olabilir, fakat aktif olarak çalışan yalnızca bir tane olmalıdır. Monitor Runbook’un birden fazla Instances olma durumu “Orphaned Runbook Instances” olarak kabul edilir. Bu durum Runbook Servis’inin sorunları olduğunda veya servis çevrimdışı iken gerçekleşir. Servis çalıştığı anda tüm Monitor Runbook’ları tekrardan oluşacaktır. Runbook Designer üzerinde yerleşik olarak Log Purge fonksiyonu bulunmaktadır. Monitor Runbook durdurulduğunda tüm Orphaned Runbook Instances’ları temizleyecektir. Bununla birlikte günlüklerden herhangi birine dokunmadan onları temizlemek için daha kolay bir yol daha bulunuyor.

İlk olarak Monitor Runbook’ları durdurmalı daha sonra SQL Management Studio’ya logon olup Orchestrator Database’i üzerinde bulunduran sunucuya bağlanmalısınız.

Orchestrator Veritabanı içerisinde aşağıdaki sorgu çalıştırılmalısınız.

USE [Orchestrator]GO 

DECLARE @return_value int EXEC @return_value = [Microsoft.SystemCenter.Orchestrator.Runtime.Internal].[ClearOrphanedRunbookInstances] SELECT ‘Return Value’ = @return_value  

Sorguyu çalıştırdıktan sonra Monitor Runbook servisleri  tekrar aktif etmelisiniz. Tüm bu işlemlerden sonra Orphaned Runbook Instances’larınız silinecektir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.concurrency.com/blog/w/how-to-clear-orphaned-orchestrator-runbook-instanc

Faydalı Olması Dileğile…