Orchestrator Trace Logs

orchestrator

Bu yazımda sizlere System Center Orchestrator 2012 üzerinde nasıl trace alacağınızdan bahsedeceğim.

Runbook sunucularda herhangi bir sorun durumunda ilgili modül ile ayrıntılı log alabilirsiniz. Varsayılanda tüm loglama işlemleri sunucuya ekstra yük binmemesi için minimum düzeyde tutulmuştur. Log seviyesinde bu seviyeyi arttırmak için aşağıdaki registry ayalarını yapmalısınız.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\PolicyModule.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\RunbookDesigner.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\ RunbookServerMonitorService.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\SystemCenter2012\Orchestrator\TraceLogger\RunbookService.exe

Loglevel seviyesini “7” değerine çıkarmalısınız.

Trace aldıktan sonra mutlaka bu değeri eski haline getirmelisiniz. Aksi taktirde sisteme ekstra bir yük biner. Aşağıdaki lokasyonlarda da ilgili log dosyalarını bulabilirsiniz.

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\

Management Service.exe\Logs

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\ Orchestrator\

RunbookServer MonitorService.exe\ Logs

C:\ProgramData\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\

RunbookService .exe\Logs

Faydalı Olması Dileğiyle…

Reklamlar