Export Grey Agents using Powershell on System Center Operations Manager

Merhaba aşağıdaki powershell scriptini kullanarak Operations Manager yapınızda grey health durumda bulunan sunucularınızı kolayca tespit edebilir ve sorunlarınızı hızlıca inceleyebilirsiniz.

1

#Import the OperationsManager module

Import-Module OperationsManager

#Define the output file

$file=”C:\Temp\GreyAgents.txt”

#Get the agent class and the each object which is in a grey state

$agent = Get-SCClass -name “Microsoft.SystemCenter.Agent”

$objects = Get-SCOMMonitoringObject -class:$agent | where {$_.IsAvailable –eq $false}

#Export each objet into a file

ForEach ($object in $objects){$object.DisplayName+ “,”+ $object.HealthState | Out-File $file -Append}

Faydalı Olması Dileğiyle…

Reklamlar

Windows Management Framework 4.0 Release

DSC

Windows 7 with Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 with SP1, ve Windows Server 2012 işletim sistemleri için Windows Management Framework 4.0 yayınlandı.

Windows Management Framework 4.0 indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

Windows Management Framework 4.0 içerisinde

-Windows PowerShell

-Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

-Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)

-Windows Remote Management (WinRM)

-Windows Management Instrumentation (WMI)

ve Windows Management Framework 4.0 ile gelen benimde hayran kaldığım Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) özelliğini içermektedir.

Konu ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2013/07/02/windows-management-framework-4-0-preview-now-available.aspx

Offline Installation .Net Framework 3.5 on Windows Server 2012

Bu yazımda sizlere Windows Server 2012 üzerinde .NET Framework 3.5 kurulumunu offline olarak nasıl gerçekleştireceğinizden bahsedeceğim. Bulunduğunuz ortamda internete bağlı olmadan Windows Server 2012 sunucularınıza .NET Framework 3.5 kurulumu yapabilirsiniz. İlk olarak sunucunuza Windows Server 2012 DVD’sini takıp daha sonra ise PowerShell üzerinden DVD dizinine düşüp aşağıdaki komutları uygulayın.

dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:NetFX3 /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:D:\sources\sxs /all

1

.NET Framework 3.5 kurulumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için isterseniz Powershell komutlarını kullanabilir yada  Server Manager konsolu üzerindeki Add Roles and Features Wizard ekranından görebilirsiniz.

23

Faydalı Olması Dileğiyle …