Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator Installation

Orchestrator ile günlük hayatta yaptığınız işleri otomatize edebilir ve belirli aralıklarla çalışan işlerinizi merkezi bir yerden yönetmenizi sağlayabilirsiniz. Bu işlemler için kullanıcılara Workflow platformu sunar. Mevcut Orchestrator yapısının içerisine Integration Pack kurulumları  sağlayarak, birbirinden bağımsız olan ürünler için runbook’lar oluşturmanızı sağlar.

Bu yazımda sizlere Microsoft System Center Orchestrator 2012 R2 kurulumundan bahsedeceğim. Orchestrator ürününü kurmadan önce bazı ön gereksinimler bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

-Windows Server 2008 R2 SP1 (Region English olmalı.)

-Windows 7 (x64/x86 only Runbook Designer Installation)

-Microsoft Silverlight

-Microsoft .NET Framework 3.5 or 4 SP1

-Internet Information Services (IIS)

-SQL Server 2008 R2 SP1 CU5 (Minimum)

-Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olmalı.

SQL Server için sadece Database Engine servisinin yüklü olması yeterlidir.

Kuruluma başlamadan önce System Center Orchestrator 2012 R2 ortamı için Windows Server 2012 R2 sunucu ve SQL Server 2012 SP1 üzerine kurulum yapacağım. Microsoft System Center Orchestrator 2012 R2 Domain Controller üzerine kurulmamalıdır.

Kuruluma başlamadan önce Orchestrator servisi için servis kullanıcı hesabı kullanacaksanız Group Policy içerisinde ilgili servis kullanıcısına “Logon as a Service” hakkı vermelisiniz. (Gpedit.msc->Computer Configuration->Windows Settigs->Security Settings->Local Policy-> User Right Assignments->Logon as a Service)

Tüm bu gereksinimlerden bahsettikten sonra sıra geldi Orchestrator ürününün kurulumunu yapmaya. Orchestrator medyasına sağ tıklayıp karşınıza gelen ekranda “System Center 2012 Orchestrator Setup” ekranında Install seçeneğine tıklayıp kuruluma başlayalım. Okumaya devam et

How to Cleared Orphaned Orchestrator Runbook Instances

Orchestrator Runbook’ları ile çalışırken Monitor Runbook yapılandırması yapabilirsiniz. İsteğe bağlı yada başka bir runbook’a bağlı olarak  çalışan (Invoke Runbook) runbook’lar sürekli olarak çalışmaktadırlar. Runbook Designer içerisinde Monitor Runbook’un Log sekmesini incelediğinizde aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşabilirsiniz.

Monitor-Runbook-Broken1

Monitor Runbook’un birden fazla instances’ı olabilir, fakat aktif olarak çalışan yalnızca bir tane olmalıdır. Monitor Runbook’un birden fazla Instances olma durumu “Orphaned Runbook Instances” olarak kabul edilir. Bu durum Runbook Servis’inin sorunları olduğunda veya servis çevrimdışı iken gerçekleşir. Servis çalıştığı anda tüm Monitor Runbook’ları tekrardan oluşacaktır. Runbook Designer üzerinde yerleşik olarak Log Purge fonksiyonu bulunmaktadır. Monitor Runbook durdurulduğunda tüm Orphaned Runbook Instances’ları temizleyecektir. Bununla birlikte günlüklerden herhangi birine dokunmadan onları temizlemek için daha kolay bir yol daha bulunuyor.

İlk olarak Monitor Runbook’ları durdurmalı daha sonra SQL Management Studio’ya logon olup Orchestrator Database’i üzerinde bulunduran sunucuya bağlanmalısınız.

Orchestrator Veritabanı içerisinde aşağıdaki sorgu çalıştırılmalısınız.

USE [Orchestrator]GO 

DECLARE @return_value int EXEC @return_value = [Microsoft.SystemCenter.Orchestrator.Runtime.Internal].[ClearOrphanedRunbookInstances] SELECT ‘Return Value’ = @return_value  

Sorguyu çalıştırdıktan sonra Monitor Runbook servisleri  tekrar aktif etmelisiniz. Tüm bu işlemlerden sonra Orphaned Runbook Instances’larınız silinecektir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.concurrency.com/blog/w/how-to-clear-orphaned-orchestrator-runbook-instanc

Faydalı Olması Dileğile…

Orchestrator Runbook Throttling

System Center Orchestrator 2012 ile birlikte eş zamanlı olarak (aynı anda) çalışabilecek runbook sayısı belirlenmiştir. Eğer belirlenen değer aşılırsa Orchestrator içerisinde Policy Module loglarında hata mesajlarını görebilirsiniz. Buna ek olarak Runbook Designer konsol üzerinde de aynı hata mesajını görebilirsiniz. Daha önceden belirlenen bu değeri aspt.exe komut aracını kullanarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Öncelikle Runbook Server üzerinde aşağıdaki dizine gitmelisiniz. <SystemDrive>:\Program Files (x86)\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Management server dizinine eriştikten sonra aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

Herhangi bir Runbook Server üzerinde throttle değerini arttırmak için

aspt <RunbookServerName> <MaximumRunningRunbooks>

040114_2056_systemcente1

Bütün Runbook Server’lar üzerinde throttle değerini arttırmak için

aspt * <MaximumRunningRunbooks>

runbook

komutlarını kullanabilirsiniz. İlgili komutu girdikten sonra hangi komutu girdiyseniz sadece bir runbook server üzerinde ise o runbook server’da Orchestrator Runbook Service’ini restart etmelisiniz. Bütün Runbook sunucularda bu komut girildiyse tüm runbook sunucularda Orchestrator Runbook Service’ini restart etmelisiniz.

Faydalı Olması Dileğiyle…