SCOM Ping Management Pack

Merhaba,

System Center Operations Manager ile agent kurmadan sadece donanımlara ping atmak için aşağıdaki management pack’i indirip kullanabilirsiniz.

1

Aşağıdaki linki kullanarak management pack’i download edebilirsiniz.

http://www.opslogix.com/download-ping-management-pack

Faydalı Olması Dileğiyle…

Export Grey Agents using Powershell on System Center Operations Manager

Merhaba aşağıdaki powershell scriptini kullanarak Operations Manager yapınızda grey health durumda bulunan sunucularınızı kolayca tespit edebilir ve sorunlarınızı hızlıca inceleyebilirsiniz.

1

#Import the OperationsManager module

Import-Module OperationsManager

#Define the output file

$file=”C:\Temp\GreyAgents.txt”

#Get the agent class and the each object which is in a grey state

$agent = Get-SCClass -name “Microsoft.SystemCenter.Agent”

$objects = Get-SCOMMonitoringObject -class:$agent | where {$_.IsAvailable –eq $false}

#Export each objet into a file

ForEach ($object in $objects){$object.DisplayName+ “,”+ $object.HealthState | Out-File $file -Append}

Faydalı Olması Dileğiyle…

AD General Response Monitor and AD Op Master Response Monitor on System Center Operations Manager

Merhaba,

Geçen Günlerde System Center Operations Manager konsolu üzerinde Domain Controller olan bazı sunucularımın üzerinden  “AD General Response Monitor”  ve “AD Op Master Response Monitor”  ile ilgili uyarı mesajları aldım. Konu ile ilgili olarak Internet’ten inceleme yaptığımda sorunla ilgili çözüm yoluna ulaştım ve bunu sizlerle paylaşma gereği duydum.

AD General Response Monitor and AD Op Master Response Monitor on System Center Operations Manager

System Center Operations Manager medyası içerisinden Helper Object, (Sunucunuz x86 bit mimarisine sahip ise) i386 klasörünün içerisindeki “oomads”  (Active Directory Helper) kurulumunu gerçekleştirip Health Service’i resetlediğinizde sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

2

Faydalı Olması Dileğiyle …