Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable

Bu yazımda sizlere geçen günlerde karşılaştığım ufak bir sorunu ve bu sorunun nasıl üstesinden geleceğinizden bahsedeceğim.

Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable

System Center Operations Manager 2012 R2 üzerinde agent dağıtımı yaparken konsol üzerinde “Computer Verification Failure for Machine Name 0x800706BA The RPC Server is Unavailable ” mesajı ile karşılaştım. Böyle bir hata ile karşılaşırsanız kontrol etmeniz gereken belli başlı parametreler vardır. Bunlar ;

-ICMP ve NETBIOS erişimlerinin Firewall tarafından engellenip engellenmediği

-RPC servisinin durumu

-DNS çözümleme işlemi (Agent’ı dağıtacağınız sunucunun NETBIOS yada FQDN olarak adının çözümlenip çözümlenmediği)

-Agent kurulacak olan sunucu üzerinde WMI servisinin durumu

-Agent kurulacak sunucu üzerinde lokal admin haklarına sahip olunması

-Agent dağıtan makinenin network üzerinden agent dağıtacak sunucuya \\Servername\c$ olarak erişip erişmediği

ve son olarak aşağıda belirtilen portların açık olması gerekmektedir.

Port or Service Name Port Number Protocol Type
RPC Endpoint Manager 135 TCP/UDP
RPC/DCOM High Ports(2008 OS) 49152-65535 TCP/UDP
RPC/DCOM High Ports(2000/2003 OS) 1024-5000 TCP/UDP
NetBIOS name service 137 TCP/UDP
NetBIOS session service 139 TCP/UDP
SMB over IP 445 TCP
MOM Channel 5723 TCP/UDP

Faydalı Olması Dileğiyle …

Windows Management Framework 4.0 Release

DSC

Windows 7 with Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 with SP1, ve Windows Server 2012 işletim sistemleri için Windows Management Framework 4.0 yayınlandı.

Windows Management Framework 4.0 indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

Windows Management Framework 4.0 içerisinde

-Windows PowerShell

-Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

-Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)

-Windows Remote Management (WinRM)

-Windows Management Instrumentation (WMI)

ve Windows Management Framework 4.0 ile gelen benimde hayran kaldığım Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) özelliğini içermektedir.

Konu ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2013/07/02/windows-management-framework-4-0-preview-now-available.aspx